Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 1. Zezwolenie ważne z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wedkarski z brzegu na połów ryb w porze nocnej trwa od 01 maja do 31 października.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 01 maja do 31 października.
 5. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi lub 2 wedki z brzegu lub 1 spining z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 6. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu (od 01 czerwca do 31 października) lub 1 wędka z lodu.
 7. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb drapieżnych ogranicza się do: 2 szt. szczupaka, 2 szt. sandacza, 2 szt. węgorza, 2 szt. suma oraz 2 szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 5 kg.
 8. Ustala się wymiar ochronny: szczupak 50cm, sandacz 50cm, węgorz 50cm, sum 70cm.
 9. Zabrania się połowu ryb metodą trollingową.
 10. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krzesliska i wyłączonych z odłowów wędkarskich.
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego i nocnego).
 12. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 13. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.


Wykonanie i realizacja systemu e-zezwoleń - ryby24.com.pl