Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Wszystkie jeziora poza j. Bytyńskim.
 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 maja do 30 listopada.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 czerwca do 30 listopada.
 5. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 6. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 7. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2 szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2 szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg.
 8. Ustala się wymiar ochronny: szczupak 50cm, sandacz 50cm, węgorz 50cm, sum 70cm, karp 35cm.
 9. Zabrania się wywozu zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi oraz zabrania się połowu ryb metodą spinningową z brzegu i połowu ryb metodą trollingową. (Ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora)
 10. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego).
 12. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 13. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 14. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Jezioro Bytyńskie
 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 maja do 30 listopada.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 maja do 31 grudnia.
 5. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 6. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu (od 1 maja do 31 grudnia) lub 1 wędka z lodu.
 7. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg.
 8. Ustala się wymiar ochronny: szczupak 50cm, sandacz 50cm, węgorz 50cm, sum 70cm, karp 35cm.
 9. Zabrania się połowu ryb metodą trollingową.
 10. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego).
 12. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 13. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 14. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.


Wykonanie i realizacja systemu e-zezwoleń - ryby24.com.pl